Webinar ET+ on demand!

18 oktober 2021

Op 23 september jl. organiseerde ET+ een Webinar voor ondernemers die graag meer willen weten over de energiebesparingsplicht.

Waarom energie besparen?
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te nemen (de energiebesparingsplicht). Daarnaast heb je als ondernemer straks te maken met de label C-plicht voor kantoren die per 1 januari 2023 geldt. Bij energiebesparing gaat het om het voorkomen of verminderen van energieverbruik. Bijvoorbeeld om het toepassen van energiebesparende technieken, zoals het isoleren van je gebouw, het toepassen van led verlichting en energiezuinig verwarmen, koelen en ventileren. Het gaat om maatregelen die het verbruik van elektriciteit en/of aardgas verminderen.

Maar naast de wettelijke verplichting om bij te dragen aan verduurzaming, zitten er voor jou als ondernemer veel voordelen aan het nemen van maatregelen. Zo bespaar je kosten op de energierekening en geef je meteen een goed voorbeeld in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, wat weer bijdraagt aan een positief imago. Onze klanten verlangen steeds vaker dat we inspelen op marktontwikkelingen en willen zaken doen met partijen die zich bewust zijn van hun omgeving.
Maar hoe bespaar je? En waar begin je? Onlangs organiseerde ET+ een webinar voor ondernemers die graag meer willen weten over de energiebesparingsplicht en hoe ET+ hen gratis verder kan helpen.

Het webinar is on demand terug te zien.