Aanmelden nieuwe leden

  • DD dash MM dash JJJJ
  • Donatie per 1-1-2017 ad € 550,- (excl. B.T.W.) per kalenderjaar; bij tussentijdse aanmelding wordt de donatie evenredig vastgesteld. De looptijd bedraagt 1 jaar; zonder schriftelijke opzegging wordt het donateurschap stilzwijgend verlengt. Beëindiging van het donateurschap dient schriftelijke voor 1 december te geschieden.