Oproep enquête Ondernemerspanel Overijssel

3 mei 2022

Van crisis naar crisis. Veel mensen ervaren het zo. Beelden van menselijk leed en sociale onrust grijpen ons aan. Ook economisch werkt dit door. Voor ondernemers zijn het uitdagende tijden. De coronacrisis leidde tot vraaguitval, ziekte bij personeel en aanpassingen in het bedrijf. Sommige sectoren zijn extra hard geraakt. De economie kreeg geen tijd zich te herstellen. De oorlog leidt tot verdere stijging van de prijzen, verstoring in toelevering en daling van het consumentenvertrouwen.

In 2020 zijn VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden gevraagd om samen met Oost NL het Ondernemerspanel Overijssel in te richten. Hierbij ontvangen jullie het verzoek om mee te doen aan de veiling. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 7 minuten. De link naar de vragenlijst is www.right.nl/ondernemerspeiling-overijssel. De enquête staat open tot en met 11 mei 2022.